Η ΜΕΤΟΧΗ

 

Η STRIX Holdings L.P. είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Group, κατέχοντας άμεσα το 28,4% και έμμεσα το 69,1% μέσω της θυγατρικής της MIG Shipping S.A., και ελέγχεται μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD.