Η ΜΕΤΟΧΗ

Attica A.E Συμμετοχών
Μετοχική Σύνθεση

  • MIG Shipping S.A.
  • STRIX Holdings L.P.
  • Marfin Investment Group
  • Λοιποί Μέτοχοι

 

marfin

«Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Group. Είναι εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούλιο του 2007. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταφορών & Ναυτιλίας  και  Διαχείρισης Ακινήτων».