Η ΜΕΤΟΧΗ

 

Η STRIX Holdings L.P. είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Group, κατέχοντας άμεσα το 25,4% και έμμεσα το 61,3% μέσω της θυγατρικής της MIG Shipping S.A., και ελέγχεται μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD.