ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι ο κύριος Θωμάς Οικονόμου, e-mail: economou@attica-group.com

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Attica Group
Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου, 17674 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 891 9500 - 210 891 9180
Φαξ: 210 8919509
Εmail: ir@attica-group.com